Webinar

Er BPA løsningen på alt? Velkommen til webinar 28. april kl 18:00!

28. april 2021 06:00 Ettermiddag Europe/Oslo

Er brukerstyrt personlig assistanse en superløsning for alle funksjonshemmede? Passer BPA for alle? Er det noen det ikke passer for? Er det bare plussider med BPA? Er BPA-verktøyet det samme i dag som for 10-15 år siden? Hva er de største BPA-utfordringene kommuner og funksjonshemmede står overfor nå? 

Disse og andre BPA-temaer tar vi opp i Humanas gratis BPA-webinar den 28. april kl 18:00. Vi gleder oss til å se deg der.

Eivind Collin

Rådgiver BPA, Humana omsorg og assistanse

Eivind Collin er rådgiver på BPA i Humana omsorg og assistanse. Eivind Collin er utdannet barne- og ungdomsarbeider, lærer i helse og omsorgsfag. Eivind har også jobbet som personlig assistent i flere år. Han har fagkompetanse i rådgivning, veiledning og pedagogisk kommunikasjon. Eivind jobber som kundeansvarlig rådgiver, med kundeveiledning i form av hjelp til å skrive BPA-søknader og klager, veiledning og rådgivning på BPA-feltet og foredrag om BPA i hele Norge. Eivind er opptatt av at alle med funksjonsnedsettelse i Norge får vite om BPA og hvor viktig verktøy det er for likestilling og deltakelse.

Jon Torp

Divisjonsdirektør BPA, Humana omsorg og assistanse

Jon har 25 års erfaring fra BPA-feltet. Han har arbeidet politisk, strategisk og operativt med nær sagt alle sider av BPA, inkludert det å jobbe som personlig assistent. Torp er opptatt av at flere skal bli kjent med BPA-verktøyet. Han er utålmodig med kommuner som fortsatt ikke vil åpne BPA-døra for funksjonshemmede innbyggere som trenger det frihets- og likestillingsverktøyet som BPA er ment å være. Samtidig er Torp opptatt av at BPA skal være enkelt. Han sier: «Vi BPA-leverandører skal jo gjøre hverdagen lettere for folk.»

Stine Jåthun

Rådgiver BPA, Humana omsorg og assistanse

Stine Jåthun er en av Humana omsorg og assistanses mest erfarne rådgivere innen BPA. I sitt arbeid som rådgiver har hun veiledet mange arbeidsledere og assistenter, bistått i søknadsskriving for å få BPA, og hun har bistått mange arbeidsledere med å starte opp nye BPA-ordninger. Som en stor del av sin stilling er Stine mye på reisefot for å holde foredrag og delta på arrangementer i foreninger for personer med funksjonsvariasjon. I tillegg til å være rådgiver har Stine selv både BPA og funksjonsassistanse på grunn av sterkt nedsatt syn. Hun har selv gjennomgått prosessen fra å tenke at «Jeg skal klare meg uten BPA» og «Jeg skal klare alt selv», til å gradvis innse at BPA likevel ikke var et nederlag og kun ga økt frihet og mer energi i hverdagen til det som betyr mest. Stine er opptatt av at BPA skal være det likestillingsvertøyet det er ment å være, og er opptatt av å vise variasjonen som finnes i BPA. Hun brenner for at de som behøver BPA skal få det uavhengig av hvor i landet de bor.

Legg til kalenderen

Still oss gjerne ditt spørsmål på forhånd

Spør som (Logg ut)