Webinar

Er BPA løsningen på alt? Velkommen til webinar 20. april kl 19:00!

20. april 2021 07:00 Ettermiddag Europe/Oslo

Er brukerstyrt personlig assistanse en superløsning for alle funksjonshemmede? Passer BPA for alle? Er det noen det ikke passer for? Er det bare plussider med BPA? Er BPA-verktøyet det samme i dag som for 10-15 år siden? Hva er de største BPA-utfordringene kommuner og funksjonshemmede står overfor nå? 

Disse og andre BPA-temaer tar vi opp i Humanas gratis BPA-webinar den 20.april kl 19:00. Vi gleder oss til å se deg der.

Jon Torp

Divisjonsdirektør BPA, Humana omsorg og assistanse

Jon har 25 års erfaring fra BPA-feltet. Han har arbeidet politisk, strategisk og operativt med nær sagt alle sider av BPA, inkludert det å jobbe som personlig assistent. Torp er opptatt av at flere skal bli kjent med BPA-verktøyet. Han er utålmodig med kommuner som fortsatt ikke vil åpne BPA-døra for funksjonshemmede innbyggere som trenger det frihets- og likestillingsverktøyet som BPA er ment å være. Samtidig er Torp opptatt av at BPA skal være enkelt. Han sier: «Vi BPA-leverandører skal jo gjøre hverdagen lettere for folk.»

Eivind Collin

Rådgiver BPA, Humana omsorg og assistanse

Eivind Collin er rådgiver på BPA i Humana omsorg og assistanse. Eivind Collin er utdannet barne- og ungdomsarbeider, lærer i helse og omsorgsfag. Eivind har også jobbet som personlig assistent i flere år. Han har fagkompetanse i rådgivning, veiledning og pedagogisk kommunikasjon. Eivind jobber som kundeansvarlig rådgiver, med kundeveiledning i form av hjelp til å skrive BPA-søknader og klager, veiledning og rådgivning på BPA-feltet og foredrag om BPA i hele Norge. Eivind er opptatt av at alle med funksjonsnedsettelse i Norge får vite om BPA og hvor viktig verktøy det er for likestilling og deltakelse.

Stine Jåthun

Rådgiver BPA, Humana omsorg og assistanse

Stine Jåthun er en av Humana omsorg og assistanses mest erfarne rådgivere innen BPA. I sitt arbeid som rådgiver har hun veiledet mange arbeidsledere og assistenter, bistått i søknadsskriving for å få BPA, og hun har bistått mange arbeidsledere med å starte opp nye BPA-ordninger. Som en stor del av sin stilling er Stine mye på reisefot for å holde foredrag og delta på arrangementer i foreninger for personer med funksjonsvariasjon. I tillegg til å være rådgiver har Stine selv både BPA og funksjonsassistanse på grunn av sterkt nedsatt syn. Hun har selv gjennomgått prosessen fra å tenke at «Jeg skal klare meg uten BPA» og «Jeg skal klare alt selv», til å gradvis innse at BPA likevel ikke var et nederlag og kun ga økt frihet og mer energi i hverdagen til det som betyr mest. Stine er opptatt av at BPA skal være det likestillingsvertøyet det er ment å være, og er opptatt av å vise variasjonen som finnes i BPA. Hun brenner for at de som behøver BPA skal få det uavhengig av hvor i landet de bor.

Legg til kalenderen

Still oss gjerne ditt spørsmål på forhånd

Spør som (Logg ut)