Webinar

Makt og tvang i helse og omsorg

10. mars 2021 10:00 Formiddag Europe/Oslo

 I Humana omsorg og assistanse er vi opptatt av at helsepersonell er seg bevisste sin rolle og hvilken makt de besitter i møte med personer som er avhengige av gode og trygge omsorgstjenester.

 

  • Kunnskap om lovverket er avgjørende for å unngå ulovlig bruk av tvang og makt.
  • I miljøarbeid er det ofte vanskelig å avdekke hva som er ulovlig bruk av tvang og makt og hva som er nødvendige tiltak.
  • I Humanas webinar gir vi en enkel og oversiktlig innføring i lovverket, etiske retningslinjer og krav til faglig forsvarlighet i helse og omsorgstjenesten.

 

Webinaret den 10. mars starter kl 10:00 og varer til 12:00. Den siste halvtimen åpner vi for spørsmål fra deltakere.

Gjennom dette webinaret tydeliggjøres de juridiske og etiske rammene for å beskytte pasienter og brukere mot maktovergrep, og foreleserne bruker eksempler fra egen praksis for å belyse noen av de utfordringene vi møter som helsepersonell og hvilke forhold som fører til at vi handler galt.  

Ikke gå glipp av denne muligheten til å få en faglig oppdatering og kunne stille de spørsmålene som er kritiske for din arbeidshverdag. Send oss gjerne spørsmål og problemstillinger på forhånd. Våre fagansvarlige er også tilgjengelig for spørsmål via chat under selve webinaret.

Webinaret er for samarbeidspartnere og oppdragsgivere og andre som jobber i kommunale, statlige og private virksomheter innen psykisk omsorg, utviklingshemming, rusinstitusjoner og eldreomsorg, samt for alle ansatte i Humana helse og omsorg.

Reidar Holst Christensen

Regionsleder for Helse og omsorgstjenester, Humana omsorg og assistanse

Reidar Holst Christensen har bakgrunn fra akuttpsykiatriske avdelinger, fra arbeid med fag- og kvalitetsutvikling, faglig veiledning og fra ledelse av virksomheter innen helse og omsorg. Christensen jobber i dag som regionleder i Humana og leder våre helse og omsorgstilbud i region Sør. Christensen er opptatt av at helsepersonell skal være seg bevisst den makten de har, hva som fører til feil bruk av makt og viktigheten av å holde seg faglig oppdatert i sitt arbeid.

Stina Rebecca Hirsti

Fagsjef, Humana omsorg og assistanse

Stina Rebecca Hirsti har bakgrunn i vernepleie og sosialt arbeid. Hun har en ph.d. i sosiologi og jobber som fagsjef i Humana helse og omsorg. Tidligere har jobbet som forsker ved UiT og i sin forskning er hun særlig opptatt av utøvelsen av kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder faglig forsvarlighet, selvbestemmelse, ivaretakelse av kulturell tilhørighet samt tvang/ makt-perspektivet.

Erlend Brændjord

Fagsjef, Humana omsorg og assistanse

I chatten kan du stille spørsmål til Humanas psykologspesialist og fagsjef Erlend Brændjord. Erlend har ansvar for faglig innhold i tilbudet og veiledning av miljøpersonalet. Erlend har spesialisering innen korttidsdynamisk terapi, mentaliseringsbasert terapi og rusavhengighet, og har lang erfaring fra klinisk arbeid og faglig veiledning fra spesialisthelsetjeneste, barnevern, kommunale virksomheter og private tjenesteytere. Brændjord er opptatt av å integrere evidensbasert kunnskap inn i helse og omsorgstjenester og øke ansattes kunnskap om psykisk helse.

Bente Berg

Regionleder for helse og omsorgstjenester

Bente er tilgjengelig for å svare på faglige spørsmål i chatten. Bente er regionleder for helse- og omsorgstjenester i Humana omsorg og assistanse. Bente Frithjofsdatter Berg var ferdigutdannet vernepleier i 1994. I tillegg til dette har hun videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid, pedagogikk og ledelse. Hun har mange års erfaring med ledelse innenfor helse- og omsorgstjenester. Videre har hun erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke. Hun har også erfaring med kartlegging og utprøving av interesser og ferdigheter, knyttet til arbeidsevne gjennom sin tidligere jobb som tiltaksleder i Vekstbedrift. I Humana leder Bente våre helse- og omsorgstjenester i region nord. Hun er opptatt av at brukermedvirkning skal ivaretas. At kvalitet og faglig forsvarlighet er et fokus i tjenestene som Humana gir tjenestemottakere.

Legg til kalenderen

Still oss gjerne ditt spørsmål på forhånd

Spør som (Logg ut)