My videos

Samisk kulturforståelse i helse og omsorg

148 visninger
13. februar 2024

Vet du hvordan du utøver kultursensitiv tilnærming i samisk-norske relasjonskontekster i helse- og omsorgsektoren?

Vi mener det er viktig å lære om samisk kultur og kommunikasjonsformer. Her har vi produsert et skreddersydd webinar for ansatte i helse- og sosialsektoren, slik at disse skal stå bedre rustet i tjenesteutøvelsen i en samisk-norsk relasjonskontekst.

Det vil vises til praktiske eksempler som belyser kommunikasjonsutfordringer og vil deles ideer om hvordan ansatte i sektoren kan håndtere utfordringene på en kultursensitiv måte.

Vi er stolte over å si at dette er et samarbeid mellom Várdobáiki samisk senter, Universitetet i Tromsø – Institutt for Vernepleie og Humana omsorg og assistanse.

Webinaret vil vare i ca. 2 timer, og det vil være mulig å stille spørsmål i chatten underveis.

Vi har med oss:

Legg til en kommentar
Post som (Logg ut)